of log in voor extra’s
en toegang tot

Gebruikersnaam:     Wachtwoord:
       
Wachtwoord Opslaan   

DeRat.nl > Club > Supporters > Supportersraad

OVER DE CLUBRAAD NAC

Elk bietje voetbalsupporter heeft er last van: De frustratie van "het niet gehoord worden". De beste stuurlui staan immers aan wal, en elke supporter denkt te weten hoe het beter kan met zijn club. Europese topclubs zoals Manchester United, Liverpool, Barcelona, Real Madrid, AC Milan, Celtic, Rangers en Athletico Bilbao hebben een constructie bedacht waarbij de meningen van supporters niet verloren gaan en werken met een of meerdere supporterszetels in het dagelijks bestuur, of hebben een constructie waarbij supporters direct invloed op het beleid van hun club uitoefenen. Er is zelfs een Duitse club (FC St. Pauli - Hamburg) waar supporters 3 van de 7 bestuurszetels in bezit hebben!

"Goed, maar het buitenland is Nederland niet! Nederlandse clubs hebben een totaal andere instelling dan de buitenlandse clubs." Dit zal een veelgehoord argument zijn in de Nederlandse voetbalkringen. Deze stelling is fout. Sinds de zomer van 1999 bestaat er bij een Nederlandse club een constructie waarbij supporters direct zeggenschap over het beleid van de club hebben. De club luistert naar de naam NAC.

Bij NAC had men precies dezelfde problemen als vrijwel alle andere clubs: Een slechte communicatie naar supporters toe, zeer tegenvallende prestaties, structuurveranderingen, een relatief grote, maar morrende achterban en het verkeerd begrijpen van de supporters. Het management/bestuur van NAC zag gelukkig tijdig, wel onder druk van een groep fanatieke supporters, in dat de supporters het fundament zijn van de club. Na veel gepraat over en weer en vele adviezen van supporterskant werd besloten tot oprichting van een Supporters Raad (SR). Dit is een Raad waarbij alle supporters van NAC vertegenwoordigd zijn. Supporters van NAC stemmen wie er, vanuit hun vak/geleding, in deze Raad terecht komt (dit om alles democratisch te houden). Zo zijn er afgevaardigden van tribunes/vakken, Clubcard-houders, sponsors en de supportersvereniging in de SR te vinden. Ongeveer 10 leden met stemrecht vormen het besluitend orgaan van de SR. Van deze 10 leden is 1 lid de voorzitter. Deze voorzitter staat in direct contact met een supporter die in de Raad van Toezicht bij NAC zit. Deze supporter in de Raad van Toezicht heeft een stem in de besluitvorming van NAC. Daarnaast zijn er verschillende mensen die hun expertise en arbeid aan de SR kostenloos beschikbaar stellen. Tegenwoordig is de Supportersraad hernoemd naar Clubraad NAC.

Een paar jaar na dato blijkt het "CR-project" een groot succes. Zo heeft de CR gezorgd dat verschillende uitwedstrijden combivrij waren, dat er een heus NAC Museum is gekomen en dat het stadion een flinke schilderbeurt heeft gekregen. Ook heeft de CR in overleg met de stewardorganisatie weten te bereiken dat stewards zich correcter tegenover supporters gedragen.

Het belangrijkste is echter dat de CR een situatie heeft weten te creëren waarbij NAC naar haar supporters luistert, adviezen van supporters in 80% van de gevallen opvolgt en zelfs voor haar supporters opkomt. Zo is NAC bijvoorbeeld de enige club in Nederland die zelf de lengte en de maat van een stadionverbod bepaald. Alle andere clubs laten stadionverboden door de KNVB bepalen.

Resultaten genoeg, maar de vraag blijft: Was het een wanhoopsdaad van NAC om een CR in het leven te roepen, aangezien ze credit aan het verliezen waren bij de supporters na jaren van wanbeleid en uiteindelijk degradatie? De toekomst zal het uitwijzen, maar de CR heeft alle kansen met beide handen aangegrepen om zich te bewijzen en heeft zodoende bij vrijwel alle instanties al een aardige credit opgebouwd.

De vraag die ons vlak na de oprichting veelvuldig is gesteld was: In hoeverre staat De Rat los van de Clubraad NAC en van de club NAC. Over dat laatste kunnen we al kort zijn: HELEMAAL LOS. De CR staat los van De Rat, en de CR staat ook nog eens los van NAC (organisatorisch heet dat). Over het eerste moeten we al wat genuanceerder zijn: Bij de inleidende gesprekken tussen Oltmans/Peek en enkele supporters die uiteindelijk leidden tot de oprichting van de CR, waren van de 5 supporters er 3 redactielid bij De Rat en de andere 2 vaste schrijvers. In de Ad Interim Supportersraad hadden er van de 10 leden er 6 enige mate van betrokkenheid bij De Rat.

Om de onafhankelijkheid van De Rat, die zoals je weet hoog in het vaandel staat, te blijven garanderen is daarom afgesproken dat de mensen die ook met de CR te maken hadden, niet meer over de club NAC an sich zouden schrijven. Dat is ons, al zeggen we het zelf, aardig afgegaan. De CR gebruikte De Rat (net als elke andere supporter kan) als medium om haar mening te uiten, terwijl mensen die kritiek hadden op de CR ook geen strobreed in de weg gelegd werd om die te spouwen via De Rat. Zo blijven we dat dus ook doen, De Rat is er voor ALLE supporters, en is geen clubblad van enkel CR, B-Side of Vak G.

Breda Loco's

Hier volgt zo spoedig mogelijk een verhaal over de stichting Breda Loco's.

Fr0nt76

Hier volgt zo spoedig mogelijk een verhaal over de supportersgroep Fr0nt76.
© 1996 - 2020 NAC Fanzine "De Rat" Colofon
Boven