homepage
bookmark
print
of log in voor extra’s
en toegang tot

Gebruikersnaam:     Wachtwoord:
       
Wachtwoord Opslaan   

DeRat.nl > Nieuws > Laatste Nieuws > Nieuws item

13 september 2006
Zaak NAC vs. ifsp: NAC zit fout


NAC zit fout, dat is de uitkomst van het kort geding tussen NAC en ifsp. Het volgende komt van NACBlog: " De Bredase rechtbank oordeelt in kort geding dat de voetbalclub jegens het bedrijf IFSP wel degelijk in gebreke is gebleven bij het uitbaten van het merk NAC. "

Bavaria treft geen blaam, zo zal de rechter gedacht hebben. De Lieshoutse brouwer mag doorgaan met de NAC-glazenactie. Morgen meer nieuws...


Bron : De Rat, NACBlog


< 
 
 >
zo
ma
di
wo
do
vr
za
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
25
26
27
28

Relaties


06-sep-2006
ifsp en NAC voor de rechter...
08-aug-2006
Vanaf 14 augustus mooie NAC bierglazen verkri...
14-sep-2006
Uitspraak rechtzaak NAC versus IFSP...
22-sep-2006
NAC verplicht tot betaling proceskosten...


Ratistieken

In totaal bevat onze database 19445 nieuws items met in totaal 316603 reakties

GEMIDDELDES

Reacties per item: 16,28

Eerder nieuws      |       REAGEER OP DIT ITEM      |       Later nieuws

Geregistreerde bezoekers


[ laatste reaktie ]
[ reakties < 24 uur ]

Quickie

Geplaatst: woensdag 13 september 2006 om 18:27u

Als dat maar geen forse schadeclaim wordt

T.Plotseling

Geplaatst: woensdag 13 september 2006 om 18:27u

Wederom een briljant staaltje bestuur!

Bever

Geplaatst: woensdag 13 september 2006 om 18:39u

o, o, ooooohhh

Die claim zal natuurlijk al lang gelden voorzien zijn
Zit natuurlijk al lang in het resultaat verwerkt.
Maar winst draaien doen we zeker......

Een grote farce. Ze kennen de contracten niet eens die ze tekenen!!

mieske

Geplaatst: woensdag 13 september 2006 om 19:06u

Lekker handig bestuur. Weer met de charlatan Martin Vreysen in zee gaan is vragen om problemen. En al helemaal als je een contract niet leest. Wederom een gemiste kans om geld te verdienen.

Frankske

Geplaatst: woensdag 13 september 2006 om 19:14u

en bedankt bestuur

hannibal

Geplaatst: woensdag 13 september 2006 om 19:38u

Stelletje sufkutten. Excuseer mijn frans....
Dit is geen gemiste kans. NAC moet zelf creatief geldstromen aanboren en niet leunen op beloftes van bouwheren, en zeker geen zaken doen met tuig als vreijsen. Dit gaat dus geld kosten, wat we niet hebben.
Hoe lang mag die clown nog z`n goddeloze gang gaan????

Dun Keeper

Geplaatst: woensdag 13 september 2006 om 20:28u

Allemaal de schuld van de vijfde colonne, Pierre, het internet, het AD, CvN en de voorgangers van onze grote roerganger!

beer

Geplaatst: woensdag 13 september 2006 om 20:35u

lang leve de 5de colone....wie t ook mogen zijn...maar alles beter dan dit bestuur...wat een aanfluiting weer. waar is harry bd eigenlijk gebleven...kan iemand mij dat vertellen

Loets

Geplaatst: woensdag 13 september 2006 om 21:09u

Aannames van ome Theo en consorten dat ze het allemaal "geregeld" hadden blijken nu zwart op wit en door de rechter bevestigd niet te kloppen. Aanname, in het Engels "assume"is the ass of you (u) and me is les 1 bij mijn werkgever als het gaat om afspraken en contracten.
Het is een structureel terugkerend fenomeen bij NAC onder dit bestuur en onder deze directeur.

De rechter heeft volgens mijn bron uitspraak gedaan t.a.v. de volgende zaken:
1. NAC is gebonden aan het contract met IFSP
2. NAC moet IFSP 30 seizoenkaarten en twee business seats om niet ter beschikking stellen.
3. NAC moet openheid geven aan IFSP inzake leverancierscontracten
4. Dwangsom en EUR 17,000 aan proceskosten door NAC te betalen
5. IFSP moet tov NAC transparant zijn mbt verkochte relatiegeschenken
6. IFSP moet achterstallige huur EUR 18,000 betalen
7. Bavaria mag glazenactie voortzetten
8. Rechter kan niets schriftelijks vinden t.a.v. inkomensgarantie EUR 125,000. IFSP ging uit van EUR 58,000. Rechter stelt NAC in het ongelijk

Bovenstaande is uitgezocht door Govaarts! Zijn reactie is blijkbaar nog niet gescreend door de Ratdaxie, maar wilde ik u niet onthouden. Het is tussen twee haakjes wel de schuld van internet want dergelijke uitspraken zijn gewoon op een site van justitie te vinden.

Theo, je bent de zwakste schakel

Wanny

Geplaatst: woensdag 13 september 2006 om 21:34u

Proceskosten 17.000 euro. 30 seizoenkaarten a 200 euro en 2 business seats a 4.000 euro. Een directe strop van 31.000 eurootjes dus. Plus een verlies van dik 60.000 euro op de begroting, aangezien NAC ongetwijfeld het door hen verwachte minimum bedrag van 125.000 euro had begroot.

Maar we maken vast winst.

Gerrie de B.

Geplaatst: woensdag 13 september 2006 om 21:52u

portugeese naccer

Geplaatst: woensdag 13 september 2006 om 22:15u

Hierbij de hele uitspraak. Ik kom hier morgen op terug!


LJN: AY8140,Voorzieningenrechter Rechtbank Breda , 164425 KG ZA 06-422

Datum uitspraak: 13-09-2006
Rechtsgebied: Handelszaak
Soort procedure: Kort geding
Inhoudsindicatie: Bavaria mag voortgaan met door NAC toegestane glazenactie, ondanks eerder door NAC gegeven licentierechten aan IFSP. NAC gebonden aan overeenkomst tot exclusieve samenwerking op het gebied van merchandising met IFSP. Ook IFSP dient na te komen: achterstallige huur ten gunste van NAC toegewezen. Hoge kostenveroordeling op grond van EG richtlijn.

Uitspraak

RECHTBANK BREDA
Sector civiel recht

Team handelsrecht

zaak-/rolnr.: 164425 / KG ZA 06-422

Vonnis d.d. 13 september 2006

inzake

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
INTERNATIONAL FACILITY & SUPPORT PARTNERS B.V.,
gevestigd te Dordrecht,
eiseres in conventie,
verweerster in reconventie,
procureur: mr. R.M. van Rompaey,
advocaten: mrs. R.M. van Rompaey en C.J.E.A. van Gorp,

t e g e n :

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
NAC B.V.,
gevestigd te Breda,
gedaagde in conventie,
eiseres in reconventie,
procureur: mr. O.F.A.W. van Haperen,
advocaten: mrs. O.F.A.W. van Haperen en T.G. Kleefman,
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
HOUDSTERMAATSCHAPPIJ NAC B.V.,
gevestigd te Breda,
gedaagde in conventie,
procureur: mr. O.F.A.W. van Haperen,
advocaten: mrs. O.F.A.W. van Haperen en T.G. Kleefman,
3. de naamloze vennootschap
BAVARIA N.V.,
gevestigd te Lieshout, gemeente Laarbeek,
gedaagde in conventie,
procureur: mr. O.F.A.W. van Haperen,
advocaat: mr. J.A. Breur te Lieshout.

1. Het verloop van het geding.

Dit blijkt uit de navolgende stukken:
- de dagvaardingen van 30 augustus 2006;
- de akte houdende vermeerdering van eis van mr. Van Rompaey;
- de akte houdende eis in reconventie van mr. Van Haperen;
- de pleitnota van mr. Van Rompaey en de door hem in het geding gebrachte producties;
- de pleitnota van mr. Van Haperen en de door hem in het geding gebrachte producties;
- de pleitnota van mr. Breur en de door hem in het geding gebrachte productie.

Partijen hebben hun standpunten ter terechtzitting van 5 september 2006 mondeling toegelicht.

2. Het geschil.

Eiseres in conventie, verder te noemen: IFSP, vordert na wijziging van eis – kort gezegd – om bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad:
1. gedaagden sub 1 en 2 te gebieden om binnen vijf dagen na betekening van dit vonnis gedaagde sub 3 schriftelijk te sommeren het gebruik van het in het lichaam van de inleidende dagvaarding genoemde logo te staken en gestaakt te houden, op straffe van verbeurte van een dwangsom;
2. gedaagde sub 1 te gebieden om binnen vijf dagen na betekening van dit vonnis aan IFSP inzage te verschaffen in alle door gedaagde sub 1 gedurende de looptijd van de samenwerkingsovereenkomst gesloten contracten met derden, voorzover deze betrekking hebben op niet-kernactiviteiten, op straffe van verbeurte van een dwangsom;
3. gedaagde sub 1 te gebieden om binnen vijf dagen na betekening van dit vonnis aan IFSP opgave te doen van alle partijen aan wie zij gedurende de looptijd van de samenwerkingsovereenkomst toestemming heeft verleend om van haar merken gebruik te maken, op straffe van verbeurte van een dwangsom;
4. gedaagde sub 1 te gebieden om binnen vijf dagen na betekening van dit vonnis aan IFSP dertig seizoenskaarten en twee business seats om niet ter beschikking te stellen, op straffe van verbeurte van een dwangsom;
5. gedaagde sub 3 te verbieden om met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis het gebruik in de EU althans in de Benelux van het beeldmerk NAC te staken en gestaakt te houden, op straffe van verbeurte van een dwangsom;
6. gedaagde sub 3 te gebieden om alle aan de glazenactie deelnemende supermarkten schriftelijk te sommeren om de glazenactie te staken en gestaakt te houden, op straffe van verbeurte van een dwangsom;
7. gedaagde sub 3 te gebieden om binnen vijf dagen na betekening van dit vonnis opgave te doen van het aantal glazen dat met opdruk van het NAC-logo is geproduceerd en gedistribueerd, op straffe van verbeurte van een dwangsom;
8. gedaagden te veroordelen in de kosten van het geding.

Gedaagden in conventie, verder te noemen: NAC, Houdstermaatschappij en Bavaria, hebben daartegen gemotiveerd verweer gevoerd.

In reconventie vordert NAC – kort gezegd – om bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad:
1. IFSP te veroordelen om binnen 48 uur na betekening van dit vonnis te voldoen een voorschot op de achterstallige huurpenningen van € 18.629,40;
2. IFSP te veroordelen om binnen 48 uur na betekening van dit vonnis te voldoen een voorschot op de aan NAC te betalen inkomstengarantie van € 92.000,-;
3. IFSP te veroordelen om binnen veertien dagen na betekening van dit vonnis aan NAC deugdelijk en schriftelijk rekening en verantwoording af te leggen van de verkochte merchandising, door middel van het binnen deze termijn overleggen van een verklaring van een onafhankelijke registeraccountant waaruit volgt welke merchandisingartikelen inzake NAC door IFSP zijn verkocht, wat de inkoopprijs en verkoopprijs is geweest en wat de winst terzake bedraagt, zulks op straffe van verbeurte van een dwangsom;
4. IFSP te veroordelen de werkelijk door NAC gemaakte proceskosten te voldoen, geraamd op een bedrag van € 17.500,- aan honorarium advocaatkosten en vermeerderd met kosten zoals griffierecht, althans de proceskosten zoals door de voorzieningenrechter in goede justitie te bepalen;
5. IFSP te verbieden gebruik te maken van het op 31 augustus 2006 met kenmerk 164520 / KG RK 06-991 verkregen verlof tot het leggen van conservatoir beslag ten laste van NAC, op straffe van verbeurte van een dwangsom.

IFSP heeft tegen deze vorderingen in reconventie gemotiveerd verweer gevoerd.

3. De voorlopige beoordeling in conventie en in reconventie en de gronden daarvoor.

3.1. De vorderingen in conventie en in reconventie worden gezien de samenhang tussen beiden gezamenlijk behandeld.

Op grond van de niet of onvoldoende weersproken stellingen en de overgelegde producties wordt uitgegaan van de navolgende feiten:
- NAC exploiteert een betaald voetbal organisatie. De houdstermaatschappij is enig aandeelhoudster van NAC. Verder is zij houdster van de registraties van een aantal merken in het register van het Benelux Merkenbureau, waaronder het beeldmerk NAC, geregistreerd onder nummer 575495 voor de warenklassen 9, 16, 18, 24, 25, 28, 35 en 41.
- IFSP exploiteert een onderneming die bedrijven helpt om hun ondersteunende processen en activiteiten op efficiënte wijze in te vullen, zodat die bedrijven zich kunnen richten op hun kernactiviteiten.
- Onderhandelingen tussen NAC en IFSP over het aangaan van een samenwerkings-verband hebben op of omstreeks 10 mei 2005 geleid tot de ondertekening van een “samenwerkingsovereenkomst (businesspartner relatie)”, verder te noemen: de overeenkomst. Blijkens de considerans van de overeenkomst beogen de contractspartijen een samenwerkingsverband als businesspartners aan te gaan op facilitair gebied en op het gebied van sponsoring, waaronder in eerste instantie kledingsponsoring, merchandising, relatiegeschenken, verkoop teamwear, huur lounge, additionele sponsoring en huur bedrijfsruimte. De overeenkomst gaat in op 1 juli 2005 en eindigt behoudens verlenging op 30 juni 2008.
- Artikel 3 van de overeenkomst houdt, kort gezegd, in dat NAC zich verplicht om alle door haar aan te schaffen sportkleding, merchandising en relatiegeschenken exclusief via IFSP in te kopen en dat NAC IFSP exclusiviteit geeft bij het extern uitbesteden van haar niet-kernactiviteiten. Verder verkrijgt IFSP een exclusieve merklicentie, onder meer met betrekking tot voornoemd beeldmerk.
- Naderhand is NAC met bierbrouwerij Bavaria een sponsorcontract aangegaan, in welk kader Bavaria onder meer het recht heeft verkregen om de beeldmerken en logo’s van NAC te gebruiken voor reclamedoeleinden.
- Per 14 augustus 2006 is Bavaria gestart met een campagne in een aantal supermarkten in de regio Breda, kort gezegd inhoudende dat de consument bij aankoop van een krat bier van Bavaria een bierglas cadeau krijgt, voorzien van voormeld beeldmerk NAC (verder te noemen: de glazenactie).
- Bij brief van 16 augustus 2006 aan Bavaria heeft IFSP gewezen op haar exclusieve recht om de beeldmerken van NAC te gebruiken en Bavaria gesommeerd om de glazenactie te staken. Aan deze sommatie heeft Bavaria geen gehoor gegeven.

3.2. De voorzieningenrechter stelt vast dat hij op grond van de vestigingsplaats van NAC en de houdstermaatschappij bevoegd is om van de vordering inzake de inbreuk op de licentie van IFSP betreffende het Benelux merkrecht kennis te nemen. De stelling van IFSP dat inbreuk wordt gemaakt op haar in licentie gegeven merkrechten is voldoende om een spoedeisend belang aan te nemen.

3.3. Aan haar vorderingen onder 1 tot en met 3 ligt de stelling van IFSP ten grondslag dat zij uit hoofde van de overeenkomst met NAC een exclusieve licentie tot het gebruik van de beeld-merken van de houdstermaatschappij heeft verkregen en dat NAC jegens haar wanprestatie heeft gepleegd door derden toestemming te geven om deze merken eveneens te gebruiken. Volgens NAC en de houdstermaatschappij is iedere leverancier, in dit geval Bavaria, tevens sponsor en behoort het afsluiten van sponsorcontracten tot haar kernactiviteiten die niet aan IFSP zijn overgedragen. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter volgt echter uit de considerans van de overeenkomst, uit het bepaalde in artikel 3 onder a en onder d, alsmede uit het bepaalde in artikel 5 onder a genoegzaam dat IFSP op grond van een door NAC verleende exclusiviteit niet door NAC kan worden gepasseerd waar het gaat om het recht om de beeldmerken van de houdstermaatschappij te gebruiken alsmede het recht om artikelen te produceren waarop deze beeldmerken worden afgebeeld. Voorzover NAC Bavaria en andere sponsors het recht toekent om deze beeldmerken te gebruiken en merchandising met daarop een afbeelding van deze beeldmerken te produceren, terwijl zij dit recht eerder exclusief aan IFSP heeft overgedragen, pleegt zij wanprestatie jegens IFSP. Dat de houdstermaatschappij in strijd met de aan IFSP verleende licentie heeft gehandeld, is niet gebleken zodat de vorderingen jegens haar niet toewijsbaar zijn.
De vordering onder 1 kan ook niet jegens NAC worden toegewezen, omdat IFSP geen belang heeft bij een dergelijke sommatie van NAC waaraan Bavaria geen gevolg hoeft te geven vanwege het ontbreken van een deugdelijk grond. Naar vaststaat immers is Bavaria jegens NAC gerechtigd het beeldmerk en de naam van NAC te gebruiken ten behoeve van haar glazenactie.
Het gevorderde onder 2 zal worden toegewezen als in het dictum zal blijken. Bij toewijzing van het gevorderde onder 3 heeft IFSP als gevolg van de formulering van de veroordeling onder 2 geen belang meer.

3.4. Aan haar vorderingen onder 5 tot en met 7 ligt de stelling van IFSP ten grondslag dat Bavaria door IFSP tijdig is geïnformeerd over de aan IFSP toekomende exclusiviteit en dat Bavaria, dit wetende, bewust profiteert van de wanprestatie van NAC en daarmee onrechtmatig jegens IFSP handelt. Ingevolge het bepaalde in artikel 11 onder C van de Benelux Merkenwet kan een licentie alleen aan derden worden tegengeworpen nadat dit licentierecht is ingeschreven. Voorafgaande aan de inschrijving van het licentierecht had het op de weg van IFSP als de licentiehouder gelegen aan Bavaria, als onkundige derde, haar rechten genoegzaam aan te tonen. Gebleken is dat IFSP heeft geweigerd om Bavaria een afschrift van de samenwerkingsovereenkomst te tonen, zulks ondanks dat Bavaria daar om heeft verzocht. Onder deze omstandigheden kan niet worden aangenomen dat Bavaria bekend was met de rechten van IFSP, zodat IFSP het bestaan van haar licentierecht niet aan Bavaria kan tegenwerpen. De vorderingen onder 5 tot en met 7 zullen worden afgewezen.
Overigens is niet gebleken dat ten tijde van deze uitspraak de licentie (al wél) is ingeschreven, zodat de vordering reeds stuit op genoemde bepaling uit de Benelux Merkenwet, temeer nu NAC als merkhouder wel in het geding betrokken is, doch niet aan de zijde van IFSP maar als haar wederpartij.

3.5. Ter onderbouwing van haar vordering onder 4 heeft IFSP gewezen op het bepaalde in artikel 11 van de samenwerkingsovereenkomst, kort gezegd inhoudende dat, onverminderd hetgeen in voorgaande artikelen aan IFSP reeds als tegenwaarden is toegekend, NAC garandeert dat IFSP de hierin genoemde aanspraken toekomen. De voorzieningenrechter stelt voorop dat de samenwerkingsovereenkomst, zolang die voortduurt, in beginsel zoveel en zo goed als mogelijk over en weer door partijen nagekomen dient te worden, ook indien de ene partij meent dat de andere partij op enig punt in verzuim is. Uit de bewoordingen van artikel 11 blijkt genoegzaam dat NAC IFSP bepaalde garanties heeft gegeven, welke evenwel in onvoldoende mate in verband staan tot hetgeen in de voorgaande artikelen is bepaald. Hieruit volgt dat, ongeacht of IFSP de overeenkomst op andere punten correct is nagekomen, de hier genoemde garanties door NAC dienen te worden nagekomen. Deze vordering zal daarom worden toegewezen zoals uit het dictum zal blijken.

3.6. De door IFSP gevorderde dwangsommen zullen worden gematigd en gemaximeerd.

3.7. De vordering onder 1 van NAC heeft betrekking op de huurpenningen van de lounge in het stadion van NAC, door NAC berekend vanaf 23 maart 2006. Zoals eerder overwogen dienen partijen zo lang en zo goed mogelijk uitvoering te geven aan de samenwerkingsovereen-komst. Nu IFSP de verschuldigdheid van de gevorderde huurpenningen niet heeft betwist en evenmin heeft betwist dat zij deze vordering niet mag compenseren met enig andere claim, zal deze vordering worden toegewezen.

3.8. Aan de vordering onder 2 ligt de stelling van NAC ten grondslag dat IFSP haar in de onder-handelingsfase een inkomstengarantie heeft gegeven ten bedrage van laatstelijk € 125.000,- en dat deze voorstelling van zaken voor haar aanleiding is geweest om de samenwerking met IFSP aan te gaan. Volgens IFSP is laatstelijk gesproken over een garantie van € 58.000,- en is dit bedrag nagenoeg volledig aan NAC betaald. Gelet op deze betwisting en op het feit dat in de overeenkomst zelf in het geheel geen melding wordt gemaakt van een zo belangrijk onderwerp als een inkomstengarantie, zal deze vordering - ondanks het feit dat in de stukken waaruit van het verloop van de besprekingen voorafgaande aan het sluiten van de overeenkomst blijkt, aanknopingspunten te vinden zijn voor de stelling dat enig bedrag gegarandeerd werd - worden afgewezen.

3.9. De vordering onder 3 is gebaseerd op artikel 6 onder c van de samenwerkingsovereenkomst, dat overigens niets regelt over merchandising maar over relatiegeschenken. Met betrekking tot merchandising geeft artikel 5 NAC alleen het recht om zelf een audit uit te voeren. Haar verplichting tot het afleggen van rekening en verantwoording inzake relatiegeschenken wordt door IFSP niet betwist. Deze vordering zal daarom worden toegewezen als uit het dictum zal blijken waarbij voor het afleggen van verantwoording middels een verklaring van een registeraccountant geen plaats is. Partijen zijn immers slechts een recht voor NAC tot controle van de opgave van IFSP door een registeraccountant op kosten van NAC overeengekomen.
De gevorderde dwangsom zal worden gematigd. Tevens zal daaraan een maximum worden verbonden.

3.10 Op 31 augustus 2006 heeft de voorzieningenrechter van deze rechtbank IFSP verlof verleend om ten laste van NAC conservatoir beslag te leggen. Aan het verleende verlof ligt de stelling van IFSP ten grondslag dat NAC inbreuk heeft gepleegd op de aan IFSP verleende licentie als bedoeld in conventie. In conventie is voorlopig geoordeeld dat deze grondslag juist is. Op verzoek van IFSP is de vordering begroot op € 275.000,-. Weliswaar betwist NAC de hoogte van deze vordering van IFSP, doch de voorzieningenrechter beschikt in dit geding over te weinig gegevens om een gefundeerde uitspraak te kunnen doen over de hoogte van deze vordering. De vordering onder 5 zal derhalve worden afgewezen.

4. De kosten.

Als de in conventie overwegend in het ongelijk te stellen partij dient NAC te worden veroordeeld in de proceskosten van IFSP. Op haar beurt zal IFSP worden veroordeeld in de proceskosten van de houdstermaatschappij, te stellen op nihil vanwege de samenhang met het door NAC gevoerde verweer, alsmede in de proceskosten van Bavaria.
Ter zake van de kostenveroordelingen ten laste van NAC en Bavaria zal, gelet op richtlijn 2004/48/EG van het Europees parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele eigendomsrechten, met toepassing van een richtlijnconforme uitleg van de artikelen 237 e.v. Rv, naast het griffierecht en verschotten het reële bedrag aan advocaatkosten worden toegewezen, waarvan de gestelde hoogten noch door NAC, noch door IFSP zijn betwist en de voorzieningenrechter ook niet onredelijk voorkomen.

In reconventie wordt IFSP veroordeeld in de proceskosten nu de vorderingen van NAC deels toewijsbaar zijn.
Geen van de toegewezen vorderingen van NAC in reconventie houdt verband met intellectuele eigendom, zodat een toekenning van een proceskostenvergoeding zal worden berekend zoals gebruikelijk.

5. De beslissing in kort geding.

De voorzieningenrechter:

in conventie

veroordeelt gedaagde sub 1 om binnen vijf dagen na betekening van dit vonnis aan eiseres middels een gedetailleerde en gedocumenteerde schriftelijke opgave inzage te verschaffen in alle, door gedaagde sub 1 gedurende de looptijd van de met eiseres op 10 mei 2005 gesloten samenwerkingsovereenkomst, gesloten schriftelijke overeenkomsten met leveranciers op het gebied van sponsoring of op facilitair gebied;

veroordeelt gedaagde sub 1 om binnen vijf dagen na betekening van dit vonnis aan eiseres dertig seizoenskaarten en twee business-seats om niet ter beschikking te stellen;

bepaalt dat gedaagde sub 1 voor iedere overtreding van voornoemde veroordelingen een dwangsom verbeurt van € 500,- per dag per overtreden veroordeling, zulks tot een maximum van € 50.000,- per veroordeling;

veroordeelt gedaagde sub 1 in de kosten van het geding, voorzover gevallen aan de zijde van eiseres, tot op heden begroot op € 17.819,32, waaronder begrepen een bedrag van € 17.500,- aan procureurssalaris;

veroordeelt eiseres in de kosten van het geding, deze voorzover gevallen aan de zijde van gedaagde sub 2, tot op heden begroot op nihil;

veroordeelt eiseres in de kosten van het geding, gevallen aan de zijde van gedaagde sub 3, tot op heden begroot op € 4.248,-, waaronder begrepen een bedrag van € 816,- aan salaris voor de procureur;

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

weigert het meer of anders gevorderde;

in reconventie

veroordeelt verweerster om binnen achtenveertig uur na betekening van dit vonnis en tegen behoorlijk bewijs van kwijting aan eiseres te betalen de somma van € 18.629,14 (zegge: achttienduizend zeshonderdnegenentwintig euro en veertien eurocent);

veroordeelt verweerster om binnen veertien dagen na betekening van dit vonnis deugdelijk en schriftelijk aan eiseres rekening en verantwoording af te leggen van de verkochte relatie-geschenken, door middel van het afleggen van een schriftelijke verklaring waaruit volgt welke relatiegeschenken inzake NAC door verweerster zijn ingekocht, door verweerster zijn verkocht, wat de aankoopprijs en de verkoopprijs is geweest en hoeveel de winst terzake bedraagt, zulks op straffe van verbeurte door verweerster van een dwangsom van € 500,- voor iedere dag of gedeelte van een dag dat verweerster hiermee in gebreke blijft, tot een maximum van € 50.000,-;

veroordeelt verweerster in de kosten van het geding gevallen aan de zijde van eiseres sub 1, tot heden begroot op een bedrag van € 816,- aan salaris procureur;

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

weigert het meer of anders gevorderde.


Dit vonnis is gewezen door mr. C.J.G.M. van der Weide, voorzieningenrechter, en uitgesproken ter openbare terechtzitting in kort geding van woensdag 13 september 2006, in tegenwoordigheid van mr. M.A.M. de Baar, waarnemend griffier.

robbb

Geplaatst: woensdag 13 september 2006 om 23:24u

misschien dat onze bakker & consorten wel een duit in het positieve zakje willen doen.:Z

ctk

Geplaatst: donderdag 14 september 2006 om 7:19u

Hahahaha heerlijk, toen NAC afgelopen vrijdag onverwachts won (volgens de negatievisten is NAC bij voorbaat al gedegradeerd) hoorde je niemand van die kliek....

Nu deze uitspraak negatief uitvalt voor NAC weten ze niet hoe snel te reageren.....hahahahaha
Daar krijgen ze vast wel een harde pla**er van...

Loets

Geplaatst: donderdag 14 september 2006 om 8:55u

@ctk
Ja, inderdaad ongeveer 35cm kloppend vlees met een diepdonkerpaarse gemene kop erop

Waar het hier op deze site vaak over gaat is het duidelijk maken dat veel supporters willen dat NAC structureel beter gaat presteren. Dit geldt zowel voor de NAC organisatie als voor alle vertegenwoordigende elftallen.

De overwinning van afgelopen vrijdag kwam m.i. niet onverwacht, maar gegeven de gebrekkige voorbereiding, twee verlieswedstrijden (waarvan 1 regelrechte afgang) in de competitie, gezeik tussen de trainer met twee bepalende spelers waren een hoop mensen niet gerust op de goede afloop. Ook al speel je tegen een ADO met een hoop spelers die al lang over the hill zijn (o.a. Vreven, Bosschaert en Mols).
Dat deze overwinning als afleiding wordt gebruikt om structurele weeffouten binnen de NAC organisatie goed te praten is een typisch staaltje van oogkleppen op en onverantwoord bezig zijn.

ZEPA

Geplaatst: donderdag 14 september 2006 om 9:09u

@ portugeese naccer

Jij bent me wel erg goed geïnformeerd man...haha ben alleen erg benieuwd wie allemal dat stuk gaan lezen. Mag je ebst wel een vrije dag voor opnemen. maar wel goed.

Verder richt ik me tot het bestuur. Ik wil alleen mijn mail herhalen wat ik een goed week geleden heb geschreven inzake het bestuur.

Bestuur Klasse
Ik vind eht persoonlijk een super prestatie om keer op keer je zaken dusdanig te managen dat het keer op keer verkeerd gaat. dat opzich is al een topprestatie Hulde

ZEPA

Geplaatst: donderdag 14 september 2006 om 9:14u

@ ctk

Wil jij voortaan niet iedereen over één kam scheren? Volgens mij was ik één van de eersten die een reactie gaf na de overwinning van NAC op ado. Overigens ben ik en blijf ik een tegenstander van dit bestuur!!! Ze hebben helemaal niks gepresteerd de laatste jaren. De groei die NAC had moeetn maken is er niet. Oorzaak: te weinig draagvlak gecreerd door mismanagement. Onze club is al ruimschoots ingehaald door vele ploegen en zijn we een degradatiekandidaat geworden. Dus lees goed: kandidaat!

Met mensen als jij (lees: JAKNIKKERS) heb je niks aan. Als supporter moet je een hart voor de club hebben en daar hoort ook zeker een kritische toon bij!

ROOV

Geplaatst: donderdag 14 september 2006 om 9:18u

Laten we vooropstellen dat NAC geen betrouwbare partner is gebleken en dat kan met het oog op eventuele toekomstige inversteerders een opstakel zijn.
Is ifsp wel een bedrijf dat een gewenste prestatie neerzet, ik kan me niet heugen dat er klinkende resultaten werden geboekt tijdens de samenwerking. Nu zijn de omstandigheden er ook niet na om op de gebieden waarin ifsp gespecialiseerd is goede resultaten te halen maar van een partij waar je zo intensief mee samen werkt mag je meer verwachten. Misschien blijkt het later een zege te zijn dat het zo is gelopen maar 1 ding staat vast en dat is dat het NAC geld gaat kosten, dit is een schoolvoorbeeld van mismanagement.

portugeese naccer

Geplaatst: donderdag 14 september 2006 om 9:53u

Tjezus jongens, wat een drama.

Over dit paginalange vonnis in kort geding zou je nog veel meer pagina`s dan het vonnis al beslaat kunnen volschrijven: er zit werkelijk alles in. Merkenrecht, beslagrecht, overeenkomstenrecht; voor idioten zoals ik heerlijk leesvoer.

Ik licht even een paar interessante puntjes er uit:

1.

"...)

Naar het oordeel van de voorzieningenrechter volgt echter uit (...) de overeenkomst (...) genoegzaam dat IFSP op grond van een door NAC verleende exclusiviteit niet door NAC kan worden gepasseerd waar het gaat om het recht om de beeldmerken van de houdstermaatschappij te gebruiken alsmede het recht om artikelen te produceren waarop deze beeldmerken worden afgebeeld. Voorzover NAC Bavaria en andere sponsors het recht toekent om deze beeldmerken te gebruiken en merchandising met daarop een afbeelding van deze beeldmerken te produceren, terwijl zij dit recht eerder exclusief aan IFSP heeft overgedragen, pleegt zij wanprestatie jegens IFSP.

(....)"

Oftewel: IFSP is tot 30 juni 2008 degeen die het beeldmerk exclusief mag gebruiken.

2.


"...)

Aan de vordering onder 2 ligt de stelling van NAC ten grondslag dat IFSP haar in de onderhandelingsfase een inkomstengarantie heeft gegeven ten bedrage van laatstelijk € 125.000,- en dat deze voorstelling van zaken voor haar aanleiding is geweest om de samenwerking met IFSP aan te gaan. Volgens IFSP is laatstelijk gesproken over een garantie van € 58.000,- en is dit bedrag nagenoeg volledig aan NAC betaald. Gelet op deze betwisting en op het feit dat in de overeenkomst zelf in het geheel geen melding wordt gemaakt van een zo belangrijk onderwerp als een inkomstengarantie, zal deze vordering - ondanks het feit dat in de stukken waaruit van het verloop van de besprekingen voorafgaande aan het sluiten van de overeenkomst blijkt, aanknopingspunten te vinden zijn voor de stelling dat enig bedrag gegarandeerd werd - worden afgewezen.

(...)".

Oftewel: NAC gaat een contract als het onderhavige aan OMDAT er een inkomstengarantie zou zijn gegeven, maar vervolgens is nagelaten die inkomstengarantie vast te leggen.

3.

En de stelling dat Bavaria geen blaam treft?

Oh, daar is niets van aan: de vorderingen van IFSP zijn slechts op formele gronden afgewezen, namelijk dat het licentierecht nog niet was ingeschreven en IFSP geen voldoende bewijs van haar licentierecht aan Bavaria had laten zien.
Inmiddels is het licentierecht wel ingeschreven, zodat de posities nu opnieuw moeten worden heroverwogen.

4.

Zoals gezegd: hier is nog veel en veel meer over te zeggen en te schrijven.

Kort en goed: het is werkelijk dramatisch!


P.S.sssss

@ ctk

Ouwe zemelaar, wat loop je nu weer te emmeren dat "de zeikerds" (waar ik mezelf gemakshalve maar even onder reken) na ADO niets van zich hadden laten horen?

Ik was na een weekendje Breda maandagochtend om 08:00 uur Portugese tijd terug in mijn stulpje.

Amper 3 kwartier later (09:53 uur) heb ik een bericht geplaatst met als beginzin " (...) De Portugees heeft vrijdagavond een Heerlijk Avondje gehad. (...) " en als slotzin " (...)
Maar het zij zo: mijn vrijdagavond was prachtig. (...) ".

Lijkt mij - zeker voor mijn doen - bijzonder positief.

ctk

Geplaatst: donderdag 14 september 2006 om 10:29u

@ZEPA en PN,
Oke er had moeten staan bijna niemand dan, sorry daarvoor.

@ZEPA,
dus jij zegt dat ik geen hart voor de club heb omdat ik niet kritisch ben?!!
Dan mag jij mij vertellen wat DAT er mee te maken heeft...
Ik ging al naar NAC toen jij nog moest worden gemaakt.
Ik stond ook op de ``spionkop`` toen NAC onderin de kelder van de 1ste divisie speelde eind jaren 80tig samen met nog 1200 anderen, waar was toen de rest?!!
Ik sta op met NAC en ga ermee naar bed, ben zelfs op de dag dat mijn zoon geboren werd een uur later nog naar NAC gegaan om nog ff de 2de helft mee te pikken wat mijn vrouw terrecht niet echt leuk vond, maar ja eens een NACCER altijd een NACCER...

Dus je mag van alles over mij zeggen, dat ik een jaknikker ben (wat echt wel mee valt),dat je mij een l*l vind ook prima, maar niet dat ik geen hart voor NAC heb!!!

ZEPA

Geplaatst: donderdag 14 september 2006 om 10:41u

@ ctk

Hohohoho STOP! Niet doorzeveren svp. Ik heb niet gezegt dat ik je een l*l vindt. Ook niet dat je geen supporter bent!!! Dat zijn we namelijk allemaal. Anders reageren we niet op derat en zou NAC ons niet eens intresseren. Dus: excusses als ik niet duidelijk ben geweest!

Ik zal mijn zin herhalen `als supporter moet je een hart voor de club hebben en daar hoort een kritische toon ook bij`. Oftewel: ook al ben je kritisch, dat dat niet betekend dat je tegen NAC bent, maar gewoon dat je niet overal eens mee bent.

Mensen die ik JAKNIKKERS noem vindt ik net zulke supporters als ikzelf AZIJNZEIKERD, Kortom als supporter moet je een hart voor de club hebben en dat hebben beide groepen...maar op hun eigen manier.


[ eerste reaktie ]
[ reakties < 24 uur ]


Niet geregistreerde bezoekers

[ laatste reaktie ]
[ reakties < 24 uur ]

govaerts

Geplaatst: woensdag 13 september 2006 om 19:05u

Tja, toen ik het vonnis vanmiddag las dacht ik ook onmiddellijk "oh shit", de heer Mommers heeft er in Breda een wel erg grote zwijnenstal van gemaakt.

Even de zaken op een rijtje, want NAC (lees Mommers, als eenhoofdige directie) is veroordeeld:

1. tot het respecteren van de overeenkomst met ifsp;

2. tot het aan ifsp transaparant maken van andere leverancierscontracten die het heeft gesloten vanaf het moment van contract met ifps;

3. tot het aan ifps OM NIET ter beschikking stellen van dertig seizoenkaarten en twee business seats (kassa!)

4. bovengenoemde zaken onder dwangsom van EUR 500/dag voor niet nakomen tot een maximum van EUR 50.000

5. tot het betalen van de juridische kosten van ifps ter hoogte van bijna 18.000 euro.

ok, ifps moet ook wat doen, en wel

6. aan NAC de achterstallige huur van 18.000 euro betalen en wel meteen;

7. aan NAC duidelijkheid geven omtrent verkochte relatiegeschenken


Het hele verhaal is 3 paginas lang en ik ga het eens rustig doorlezen, maar 1 ding is wel volledig duidelijk: dit moet consequenties hebben voor Mommers. Zo kan het echt niet langer.

w.

Geplaatst: woensdag 13 september 2006 om 20:03u

Had ik voorspeld mensen.
Ik zal u het verdere verloop schetsen:
Gaat NAC Breda fors geld kosten en dit helpt IFSP in ene uit de stront.

Deze NAC directie en dit NAC bestuur zijn volledig oncapabel.

govaerts

Geplaatst: woensdag 13 september 2006 om 22:23u

Als ik Mommers was zou ik maar snel de vaste ghostwriter Cees Wijburg inzetten voor een presentatie `hoe lul ik mij hier uit`.

Het zou t NAC bestuur sieren om ook over de volgende zaken uit het vonnis snel duidelijkheid te geven aan schterban en gemeente Breda:

1. Nac is schuldig aan het breken van de licentie overeenkomst;
2. De spoedeisende dreiging daarvan alleen al was genoeg om ifsp een verlof te geven voor een conservatoir beslag ter bescherming van de claim van euro 275.000 ! De rechter oordeelde dat de grondslag juist was maar dat hij te weinig gegevens had om die vordering te beoordelen (bodemprocedure)
3. Nac had geluk dat dit verlof pas inging op 31 augustus, was dat 3 weken eerder gebeurd dan hadden we nu geen Mathijssen in huis gehad.

Er staat nog wel meer in het vonnis, maar het is echt een drama hoe dit heeft kunnen gebeuren.

Aanfluiting Mommers en vd Hoeven: eruit !

govaerts slotpleidooi

Geplaatst: donderdag 14 september 2006 om 9:19u

Deze onsmakelijke zaak blijft de gemoederen in de achterban bezighouden. Het is ook niet niks wat er allemaal naar boven is gekomen. Bovendien staat de zaak model voor vele andere toestanden binnen ons NACse.

Na die hele toestanden met het Feesterijke nu weer dit. Van de regen in de drup.

Voor de goede orde: NAC, lees Mommers, sluit dus dit soort wurgcontracten af. Daarnaast ontstaat er vervolgens geruzie (waar zagen wij dat meer) en trekt NAC aan het kortste eind. Met als gevolg: imago verlies en kostenpost.

Theo Mommers en Stan Gielen hebben er een grote puinhoop van gemaakt. Mommers vanwege zijn onprofessionele werkwijze en Gielen vanwege falend toezicht, cq falende input. Van der Hoeven weet ondertussen waarschijnlijk nergens van.

Het kernpunt van dit hele verhaal is dat Theo Mommers NAC in een enorm slechte positie heeft gemanouvreerd door dit soort contracten af te sluiten. Want als het even tegen zit kan de tegenpartij zo maar beslag leggen op de tegoeden van NAC. Je moet er niet aan denken als dit midden in de transferperiode was gebeurd.
Mommers heeft de risicos van zijn onprofessionele werk totaal onderschat. Wat hier -worst case- had kunnen gebeuren hoef ik niemand meer uit te leggen.

Ik vraag me ook af of Mommers dit beslag wel tijdig en braaf bij de knvb gemeld heeft. Dat hij daarover zijn kop gehouden heeft tegenover de achterban is wel duidelijk. Daar heeft deze mooiprater een broertje dood aan. Wel als een blije eikel melden dat Conradi een contract voor een jaar heeft, maar eventjes vergeten te melden dat we een beslag op onze tegoeden hebben en als bedrijf in de klem zitten !

Er moet snel een onafhankelijk onderzoek komen naar de handel en wandel van de huidige directie incl. bestuur. Dit team moet bindende opdrachten verstrekken en ook het design voor de strategie en de organisatie maken. Hangende dit onderzoek wordt Mommers geschorst en krijgt Gielen een berisping. Van der Hoeven wordt per onmiddellijk op non-actief gesteld.

Beste mensen, het gaat allemaal van kwaad tot erger. Ik heb tijdig proberen aan te geven dat met Mommers niet te werken valt. De gevolgen voor NAC zijn niet gering. Wil de club niet volledig op zn gat gaan dan is keihard ingrijpen het enige wat nog rest.

Aanstaande zaterdag is NAC te gast bij Vitesse. Vraag daar maar even bij de directie hoe ze over Mommers denken. Als ze eerlijk zijn zullen ze zeggen wat ze denken, namelijk dat deze parodie op een manager daar even 2 à 3 miljoen te weinig gesaneerd heeft.

Ik ben ervan overtuigd dat knvb en gemeente inmiddels op de hoogte zijn van de situatie bij NAC. En dan bedoel ik niet van de gekuiste versie en hoera opmerkingen van bestuursleden als "iedereen was positief" of "het gaat steeds beter met NAC". Dat is echt allemaal grote onzin gebleken.

Jammer.[ eerste reaktie ]
[ reakties < 24 uur ]

 

Eerder nieuws      |       REAGEER OP DIT ITEM      |       Later nieuws
© 1996 - 2018 NAC Fanzine "De Rat" Colofon
Boven